BE/Utökad Behörighet

Vi har 2 utbildningar för dig som vill dra tyngre släp.

Utökad behörighet (B96)

För dig som vill dra lite tyngre, tex husvagnen som du fick dra innan du bytte bil men nu måste ha ett annat körkort för att dra.

Denna utbildning kräver inget körkortstillstånd eller teoretiskt prov för att genomföra utan innebär att du gör en uppkörning hos trafikverket och efter godkänt praktiskt prov får en till behörighet (B96) i ditt nuvarande körkort.

Tung släp (BE)

För dig som vill dra de tyngsta släpen som är tillåtet efter din bil.

Följande krav måste uppfyllas för att få körkort med behörighet BE:
• Du måste ha körkort med behörighet B.
• Du har körkortstillstånd utfärdat för förarbehörighet BE. För tillståndet måste du betala en prövningsavgift på 220 kr. Körkortstillståndet gäller i fem år.
• Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
• Du har fyllt 18 år.
• Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov) för personbil med tungt släp.
• Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området (Ett sådant körkort går dock att byta ut mot ett svenskt körkort).

Förarbehörighet BE – Personbil med tungt släp ger dig rätt att köra följande fordon
• Personbil (totalvikt max 3 500kg) med tungt släpfordon (totalvikt över 750 kg om släpets totalvikt är över bilens tjänstevikt).
• Traktortåg och tung terrängvagn i yrkesmässig trafik.
• Alla fordon som gäller för B-behörighet.